skip to Main Content

Acest document conține Politica de confidențialitate privind prelucrarea datelor cu caracter personal valabilă pentru acest website.

Cine suntem și cum ne puteți contacta

Mihai Zaharia Photography este denumirea comercială a SC Vixel Mida Studio SRL cu sediul social în București, Strada Rușchița nr. 2, sector 2, CUI 26056749, număr de înregistrare în Registrul Comerțului J40/9802/2009, denumită în continuare Mihai Zaharia Photography.

Pentru orice întrebări legate de pelucrarea datelor dumneavoastră personale, vă rugăm să ne contactați pe adresa de email office@mzphotography.ro.

Prezenta Politică de Confidențialitate se completează cu Politica Cookies a Mihai Zaharia Photography, pe care o puteți consulta aici și cu Termenii și Condițiile site-ului pe care le puteți consulta aici.

Ce categorii de date cu caracter personal prelucrăm și în ce scop

Datele dvs. cu caracter personal pe care le colectăm atunci când utilizați acest website includ:

 • Informațiile pe care ni le oferiți prin trimiterea formularului de contact (numele, adresa de e-mail, data și locul evenimentului dvs., precum și orice alte informații ne puneți la dispoziție în mod voluntar).
 • Informațiile incluse în formularul de comentariu, atunci când plasați un comentariu pe blog, precum și adresa IP. Un șir anonimizat (numit „hash“), creat din adresa de e-mail, poate fi furnizat serviciului Gravatar pentru a vedea dacă îl folosiți. (Politica de confidențialitate a serviciului Gravatar este disponibilă aici: https://automattic.com/privacy/). După aprobarea comentariului, fotografia dumneavoastră de profil va fi vizibilă pentru public alături de comentariu.
 • Informațiile oferite atunci când plasați o comandă pe website.
 • Cookie-uri și tehnologii similare – găsiți mai multe informații în documentul Politica Cookies.

Datele personale menționate mai sus sunt folosite în următoarele scopuri:

 • Pentru a administra website-ul și business-ul Mihai Zaharia Photography.
 • Pentru a putea răspunde mesajelor, solicitărilor, precum și cererilor de ofertă venite prin intermediul acestui website.
 • Pentru a putea desfășura serviciile contractate prin intermediul acestui website.
 • Pentru a putea livra comenzile de produse plasate pe acest website.
 • Pentru a emite și a transmite documente (contracte, facturi etc.).
 • Pentru a menține siguranța website-ului și pentru a preveni fraudele, atacurile cibernetice.

Nu colectăm și nu prelucrăm în alt mod sau în alt scop date sensibile, cu caracter personal.

Cât timp sunt păstrate datele dumneavoastră cu caracter personal

Informațiile dumneavoastră cu caracter personal pe care le procesăm pentru oricare dintre scopurile expuse în acest document, nu vor fi păstrate mai mult decât este necesar pentru îndeplinirea acelui scop.

Dacă deveniți client al Mihai Zaharia Photography, vom păstra datele dumneavoastră personale (precum nume, e-mail, CNP, adresă, IBAN etc.) atât timp cât este necesar pentru desfășurarea serviciilor, atât în scopuri administrative (redactare contract, facturi, chitanțe etc.), cât și în scop de comunicare ulterioară.

Comentariile postate pe blog, precum și metadatele care îl însoțesc, sunt păstrate pe o perioadă nedeterminată.

Aveți dreptul de a ne solicita oricând ștergerea anumitor informații despre dumneavoastră. Suntem obligați să dăm curs acestor solicitări, sub rezerva păstrării anumitor informații, în situațiile în care legislația aplicabilă sau interesele noastre legitime o impun.

Cui transmitem datele dumneavoastră cu caracter personal

Pentru îndeplinirea scopurilor menționate în acest document, în situații justificate, putem transmite sau oferi acces la anumite date cu caracter personal ale dumneavoastră, după caz, către:

 • membrii și angajații Mihai Zaharia Photography
 • colaboratorii și partenerii de afaceri ai Mihai Zaharia Photography
 • furnizorilor de servicii diverse (procesatori de plăți, servicii de curierat, servicii IT etc.)

Pentru îndeplinirea anumitor obligații legale sau dacă este necesar pentru a ne apăra un interes legitim, putem de asemenea divulga anumite date cu caracter personal unor autorități publice.

Nu vom pune la dispoziția altor terți datele dumneavoastră personale în alte moduri și pentru alte scopuri decât cele expuse în aces document.

Conținut de pe website-uri terțe

Acest website include link-uri către și detalii despre website-uri terțe. Mihai Zaharia Photography nu are control asupra și nu poate fi ținut responsabil pentru politica de confidențialitate privind prelucrarea datelor cu caracter personal practicată de acestea.

De asemenea, pe acest website poate apărea conținut înglobat (video, imagini etc.) de pe alte website-uri (de exemplu: Vimeo, Youtube etc.). Conținutul înglobat se comportă ca și cum utilizatorii ar fi vizitat direct website-urile respective. Aceste website-uri pot să colecteze date, să folosească cookie-uri și chiar să monitorizeze interacțiunea cu conținutul înglobat, dacă aveți un cont creat pe acel website și sunteți autentificat.

Cum protejăm securitatea datelor dvs. cu caracter personal

Mihai Zaharia Photography se angajează să depună toate eforturile pentru a asigura siguranța datelor dumneavoastră cu caracter personal. Aceasta prespune implementarea unor măsuri tehnice și organizatorice adecvate, în conformitate cu standardelor industriei.

În ciuda tuturor măsurilor luate pentru a vă proteja datele cu caracter personal, există riscul ca, la transmiterea prin Internet a datelor dumneavoastră, acestea să fie văzute şi utilizate de către terţe părţi neautorizate. Nu putem fi ținuți responsabili pentru vulnerabilități ale unor sisteme hardware și/sau software care nu sunt sub controlul nostru.

Drepturile dumneavoastră

Regulamentul general privind protecția datelor vă conferă următoarele drepturi în legătură cu datele dumneavoastră cu caracter personal:

 • puteți solicita accesul la datele dumneavoastră
 • puteți solicita corectarea oricăror erori din înregistrările noastre
 • vă puteți opune la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal
 • vă puteți exercita dreptul de a vă plânge autorității de supraveghere competente sau de a vă adresa justiției
 • după caz, puteți beneficia și de dreptul de a solicita ștergerea datelor dvs. cu caracter personal, dreptul la restricționarea prelucrării datelor dvs. și dreptul la portabilitatea datelor.

Pentru a vă exercita oricare dintre aceste drepturi, ne puteți contacta folosind metoda de contact expusă în primul paragraf.

În urma solicitării dumneavoastră, ne rezervăm dreptul de a vă verifica identitatea prin solicitarea de date și informații suplimentare, care au ca scop confirmarea identității dumneavoastră.

Vom rezolva solicitările dumneavoastră privind datele cu caracter personal în mod gratuit. În mod excepțional, dacă solicitarea dumneavoastră este nefondată, abuzivă, repetitivă și/sau excesivă, ne rezervăm dreptul de a percepe o taxă rezonabilă pentru soluționarea ei. Vă vom comunica cuantumul acestei taxe înainte de a da curs cererii.

Ne angajăm să rezolvăm orice solicitare în termen de maximum 30 de zile calendaristice. În situații excepționale (dacă solicitarea dumneavoastră este complexă sau dacă ați făcut mai multe solicitări), termenul de soluționare este de 60 de zile.

Dacă solicitarea dumneavoastră afectează în mod negativ drepturile și libertățile altor peroane vizate, ne rezervăm dreptul de a nu da curs acestei solicitări.

Modificări ale Politicii de confidențialitate

Prezentul document poate fi modificat în viitor, prin publicarea unei noi versiuni. Vă recomandăm să verificați periodic această pagină, pentru a vă asigura că sunteți la curent cu ultimele modificari.

Back To Top